W terminie 21.08.br28.08.br. trener Mateusz przebywa na urlopie. W tym czasie zajęcia nie odbędą się.