Stypendium dla zawodnika Pogoń Szczecin FSPromowanie aktywności fizycznej oraz zdrowego trybu życia wśród dzieci to cel nadrzędny działalności Pogoń Szczecin Football Schools. Nie bez znaczenia jest empatia i zrozumienie dla wszelakich problemów, które młodym osobom mogą stawać na drodze prawidłowego rozwoju oraz ich sportowej kariery. Właśnie dla takich przypadków w ramach programu Sportpak.pl została powołana inicjatywa Stypendium Zdrowia Sportowca.

Pierwszym beneficjentem programu stypendialnego jest Carlos, zawodnik Pogoń Szczecin Football Schools. Sportowiec o potencjale sportowym i piłkarskim, który na co dzień dostrzega sztab szkoleniowy szkółki. Na wniosek Pogoń Szczecin Football Schools, przypadek Carlosa został zgłoszony do programu Stypendium Zdrowia Sportowca, towarzyszącemu projektowi Sportpak.pl. Fundatorem stypendium został Doktor Spondylus. Postępy treningowe i kolejne umiejętności piłkarskie Carlosa mogłyby być kształtowane jeszcze dynamiczniej, gdyby nie towarzyszące zawodnikowi czynniki medyczne, które to utrudniają i ograniczają intensywność treningów. Zawodnik został objęty stałą opieką programu Sportpak.pl, a dzięki zaangażowaniu szkółki oraz trenera Krzysztofa, w trybie zespołowych i indywidualnych konsultacji zmierzymy się z czynnikami medycznymi zawodnika.

Zdrowia, sukcesów i radości z uprawiania sportu życzymy Carlosowi.

Ten pierwszy przypadek nie będzie odosobniony, już w krótkim czasie kolejne, wspierane przez Odpowiedzialnych Partnerów Sportpak.pl.

Kilka słów o programie profilaktyki zdrowia Sportpak.pl
Sportpak.pl to program kompleksowej profilaktyki zdrowotnej dzieci i młodzieży aktywnej fizycznie. Misja tego projektu skupia się na zdrowym rozwoju sportowym młodych ludzi niezależnie od dyscypliny, której się poświęcają. Dzięki tej profilaktyce jesteśmy w stanie w porę reagować na wszelkie nieprawidłowości, eliminując przeszkody w rozwoju sportowym w postaci wad rozwojowych, kontuzji oraz ryzyk związanych z uprawianiem sportu.  Tempo życia, które nas otacza, powoduje, że wiele z pojawiających się sygnałów o nieprawidłowościach umyka naszej uwadze. Sportpak.pl to program abonamentowy z niską opłatą miesięczną (zróżnicowaną , który ma ten problem rozwiązać.
I najważniejsze – każdy młody sportowiec uczestniczący w projekcie otrzymuje kartę sportowca, a dla grup wiekowych od 4 roku życia jest to karta z orzeczeniem lekarskim w cenie abonamentu.