Płatności


Odbiorca:
Fundacja Pogoń Szczecin Football Schools
ul. Karłowicza 28, 71-102 Szczecin

Numer rachunku bankowego:
Bank PEKAO S.A.
43 1240 3927 1111 0010 6978 9026

 

Tytuł przelewu:
Czesne na zajęcia sportowe Imię i Nazwisko zawodnika, lokalizacja zajęć + grupa, miesiąc i rok za który jest płatność

Np. Czesne za zajęcia sportowe Jan Kowalski, trening grupowy Szczecin gr. 4 / Przedszkole ul. Mikołajczyka gr. Jeżyki / Trening indywidualny (ilość) / Pogoń Baby ul. Zakole gr. 1 -2, opłata styczeń 2021

WAŻNE: tytuł przelewu ma kluczowe znacznie dla identyfikacji płatności i prowadzonych rozliczeń.

Płatności są wymagane z góry do 10-tego każdego miesiąca, a w przypadku treningów indywidualnych z góry przed odbyciem treningów w danym miesiącu. 

Wysokość opłat

Grupy regularne

Opłata wpisowa - 200 zł (165 zł komplet meczowy, 35 zł opłata administracyjna).
Opłata miesięczna - 100 zł / 130 zł (opłata uzależniona od lokalizacji). 

Grupy przedszkolne

Opłata wpisowa (t-shirt) - 40 zł. 
Opłata miesięczna - 10 zł za każdy trening.

Pogoń baby

Opłata wpisowa - 70 zł (strój dla dziecka – koszulka + spodenki). Opcjonalnie 50 zł za rodzica (koszulka).
Opłata miesięczna - 120 zł. 

Trening indywidualny

Opłata za 1 treningi w grupie jednoosobowej - 100 zł.