Opieka medyczna


Dlaczego profilaktyka zdrowotna osób aktywnych sportowo jest taka ważna?

Regularna diagnostyka medyczna to kluczowy element w dbaniu o prawidłowy rozwój dziecka, szczególnie istotny, kiedy temu rozwojowi towarzyszy aktywność sportowa. Stosowana regularnie pozwala wykluczyć nieprawidłowości rozwojowe narządu ruchu oraz zapobiega chorobom i urazom. Przestrzeganie zasad profilaktyki to najlepszy sposób na osiąganie optymalnej wydolności organizmu, mającej swój wyraz w sukcesach sportowych.

Dbając o kompleksowy rozwój naszych podopiecznych, wspólnie z firmą Spondylus przygotowaliśmy dla Państwa pakiety abonamentów medycznych, dzięki którym Wasze dzieci będą miały zapewnioną kompleksową opiekę medyczną w obszarze narządu ruchu.


Dlaczego profilaktyka zdrowotna osób aktywnych sportowo jest taka ważna?

Co otrzymuję w ramach abonamentu medycznego?

Ze względu na różny wiek młodych zawodników, opracowane procedury profilaktyczne obejmują 3 kategorie wiekowe. Jest to działanie niezbędne, ponieważ wiek decyduje o fazie rozwoju dziecka, a co za tym idzie, działania medyczne powinny być zindywidualizowane w odniesieniu do tego czynnika. 

Pakiet dla grupy wiekowej 1-3 lat

zawiera diagnostykę narządu ruchu w procesie autokorekty, kinezyterapię w procesie aktywnym oraz kontrolę podologiczną.

Diagnostyka narządu ruchu w procesie autokorekty to precyzyjna ocena narządu ruchu w obszarze stóp, kolan, miednicy, kręgosłupa i obręczy barkowej dziecka.  Do badania wykorzystuje się cyfrowe narzędzia diagnostyczne, m.in. matę pedobarograficzną.

Kinezyterapia to indywidualne ćwiczenia rehabilitacyjne, które działają usprawniająco i zwiększają wydolność organizmu oraz ogólną sprawność u dzieci. Ćwiczenia mają również działanie przeciwbólowe.

W ocenie podologicznej przyglądamy się paznokciom, brodawkom oraz innym zmianom skórnym w obrębie stóp. 

Pakiet dla grupy wiekowej 4-6 lat 

zawiera dodatkowo wykonywaną cyklicznie terapię fizjoterapeutyczną oraz analizę składu masy ciała, a także okresową kontrolę dietetyczną.

Analiza składu ciała obejmuje pomiar wzrostu, pomiar składu masy ciała oraz diagnozę i omówienie wyników takich, jak: masa ciała, BMI, zawartość tkanki tłuszczowej (kg i %), poziom wisceralnej tkanki tłuszczowej, zawartość wody w organizmie, masa tkanki beztłuszczowej oraz wiek metaboliczny.

Wizyta kontrolna obejmuje: ocenę postępów przebiegu kuracji, pomiary masy ciała i składu ciała, omówienie czasu jaki minął między wizytami, ewentualną modyfikację zaleceń żywieniowych lub jadłospisu.

Terapia fizjoterapeutyczna obejmuje różne metody rehabilitacji, których celem jest poprawa sprawności ruchowej i siły organizmu, złagodzenie bólu i przywrócenie sprawności fizycznej. Terapia realizowana jest indywidualnie do przypadku i składa się na nią kinezyterapia, fizykoterapia oraz masaż leczniczy.

Pakiet medyczny dla grupy wiekowej 7-14 

uzupełniony jest o kompleksową diagnostykę posturalną oraz sportową.

Diagnostyka posturalna to kompleksowe badanie aparatu ruchu, które pozwala na diagnozowanie dysfunkcji i schorzeń kończyn dolnych w odniesieniu do analizy wszystkich czynników ruchu, tj. anatomii, biomechaniki, kinematyki i fizjologii.

Diagnostyka sportowa obejmuje diagnostykę spirometryczną, pozwalająca na określenie wydolności oddechowej sportowca oraz diagnostykę kardiologiczna EKG w trybie spoczynkowym uzupełnioną badaniem SDS, określającym ryzyko nagłej śmierci sercowej sportowca.

Według jakiego harmonogramu będą realizowane badania?

 

 ILOŚĆ SPOTKAŃ
(x w roku)
 
Roczna wartość usługCENA SPECJALNA 
abonamentu (miesięcznie)
Grupa wiekowa 1 - 3 lat
Diagnostyka narządu ruchu w procesie autokorekty

3

210 zł

20 zł

Kinezyterapia w profilu aktywnym

3

210 zł

Kontrola podologiczna

2

60 zł

SUMA

480 zł 
 ILOŚĆ SPOTKAŃ
(x w roku)
 
Roczna wartość usługCENA SPECJALNA 
abonamentu (miesięcznie)
Grupa wiekowa 4- 6 lat
Diagnostyka narządu ruchu w procesie autokorekty

2

140 zł

25 zł

Analiza składu ciała/kontrola dietetyczna

2

70 zł

Terapia fizjoterapeutyczna

4

280 zł

Kontrola podologiczna

2

60 zł

SUMA

550 zł 
 ILOŚĆ SPOTKAŃ
(x w roku)
 
Roczna wartość usługCENA SPECJALNA 
abonamentu (miesięcznie)
Grupa wiekowa 7- 14 lat
Diagnostyka posturalna

1

150 zł

35 zł

Analiza składu ciała/kontrola dietetyczna

2

70 zł

Terapia fizjoterapeutyczna

4

280 zł

Kontrola podologiczna

2

60 zł

Diagnostyka sportowa

1

199 zł

 

SUMA

759 zł