Polityka Bezpieczeństwa


W trosce o prawidłowy rozwój oraz dobre nawyki sportowe dzieci i młodzieży uczęszczających na zajęcia oraz wydarzenia organizowane przez Fundację Pogoń Szczecin Football Schools, a także, aby prawa dziecka w piłce nożnej były znane i przestrzegane; Fundacja Pogoń Szczecin Football Schools wdraża Wewnętrzną Politykę Ochrony Dzieci i Młodzieży. Dokładamy wszelkich starań, aby piłka nożna była bezpiecznym, przyjaznym środowiskiem dla wszystkich niezależnie od płci, wieku, poziomu sprawności i umiejętności sportowych. Wskazane cele nabierają większego znaczenia w odniesieniu do dzieci, które powinny być poddane szczególnej ochronie z uwagi na ryzyko stosowanych wobec nich nadużyć. Dokument stanowi ramy zapewniające bezpieczeństwo dzieci. Polityka będzie wspierana przez kodeksy postępowania, wytyczne i procedury. Poprzez swoje polityki, praktyki i procedury, kładziemy nacisk na środki zapobiegawcze, w celu zmniejszenia ryzyka, oraz odpowiedzialne działania, aby zapewnić, że wszelkie incydenty są rozwiązywane efektywnie. Wewnętrzna Polityka Bezpieczeństwa Dzieci przyjęta przez Fundację Pogoń Szczecin Football Schools szczególnie opiera się na Polityce Bezpieczeństwa Dzieci PZPN oraz Ustawie z dnia 13.05.2016 r. o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym i ochronie małoletnich.

 

OSOBY I ORGANIZACJE KONTAKTOWE:

  1. Fundacja Pogoń Szczecin Football Schools - Koordynator ds. bezpieczeństwa dzieci ochronadzieci@ps-fs.pl
  2. PZPN – Koordynator PZPN ds. bezpieczeństwa dzieci, ochronadzieci@pzpn.pl
  3. Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka - telefon: 0 800 12 12 12 - numer bezpłatny
  4. Telefon zaufania dla dzieci i młodzieży prowadzony przez Fundację Dajemy Dzieciom Siłę - telefon: 116 111 – numer bezpłatny
  5. Telefon dla rodziców, nauczycieli i innych profesjonalistów pracujących z dziećmi oferujących poradnictwo prawne i psychologiczne w zakresie interwencji w przypadku podejrzenia krzywdzenia dziecka, a także pomocy psychologicznej dziecku przeżywającemu trudności prowadzony przez Fundację Dajemy Dzieciom Siłę - 800 100 100 (numer bezpłatny)
  6. Komitet Ochrony Praw Dziecka - telefon: 22 626 94 19
  7. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Szczecinie - telefon: 91 48 57 601
  8. Policja – telefon: 997
  9. Numer alarmowy - telefon: 112

Dokument "Polityka Bezpieczeństwa Dzieci" jest dostępny na: Pobierz