Szczecin Gr. 3Z uwagi na udział trenera w obozie treningi w drugim tygodniu ferii 04.02-10.02 nie odbędą się.\\