Opieka medyczna z Doktor Spondylus w Pogoń Szczecin Football SchoolsDbając o kompleksowy rozwój podopiecznych, Pogoń Szczecin Football Schools wspólnie z firmą Doktor Spondylus przygotowała pakiety sportowe, dzięki którym dzieci Fundacji mogą zostać objęte kompleksową opieką medyczną w obszarze narządu ruchu. Pakiet sportowy to ściśle określony harmonogram profilaktycznych czynności medycznych, których stosowanie zapobiega powstawaniu nieprawidłowości rozwojowych narządu ruchu dziecka. Już dzisiaj zapraszamy na szkolenia on-line, w trakcie których przedstawione zostaną szczegółowe informacje o:

  • pakietach medycznych w podziale na poszczególne grupy wiekowe,
  • procedurze przystąpienia do opieki medycznej,
  • roli koordynatora Spondylus.

Pierwsze spotkanie zaplanowaliśmy już w przyszłym tygodniu. Dodatkowo wraz z wznowieniem treningów, trenerzy Pogoń Szczecin Football Schools przekażą wersję papierową potrzebnych informacji. Więcej informacji już dzisiaj na fundacja.pogonszczecin.pl/opieka-medyczna

Ze względu na różny wiek młodych zawodników, opracowano procedury profilaktyczne obejmujące 3 kategorie wiekowe. Jest to działanie niezbędne, ponieważ wiek decyduje o fazie rozwoju dziecka.

Dla dzieci w wieku 1-3 lat pakiet medyczny obejmować będzie diagnostykę narządu ruchu w procesie autokorekty, kinezyterapię w procesie aktywnym oraz kontrolę podologiczną. Pakiet dla grupy wiekowej 4-6 lat  zawierać będzie dodatkowo wykonywaną cyklicznie terapię fizjoterapeutyczną oraz analizę składu masy ciała, a także okresową kontrolę dietetyczną. Z kolei pakiet medyczny dla grupy wiekowej 7-14 uzupełniony został o kompleksową diagnostykę posturalną oraz sportową.